Srdcem celého solárního systému jsou mimořádně kvalitní deskové a vakuové kolektory s vysoce selektivními povrchy, které jsou určeny k celoroční absorpci přímého a difúzního slunečního záření.

Sluneční energie jako zdroj tepla je nevyčerpatelný zdroj energie. Na 1m2 zemského povrchu dopadne v průměru 1100kWh sluneční energie ročně. Každá kWh získaná ze slunečního záření zamezí vzniku škodlivin, vznikajících spalováním fosilních paliv.
Systémy TOP SOLAR můžete využít k přípravě teplé užitkové vody. TOP SOLAR systém pokryje až 70% roční spotřeby energie. Dále je možné pomocí systému TOP SOLAR přitápět v ústředním topení a v neposlední řadě ohřívat vodu v bazénu.