Vnitřní jednotka se umisťuje do podhledu, nejčastěji na střed místnosti.

Ochlazený vzduch dokáže distribuovat na dvě nebo čtyři strany místnosti. Většina kazetových klimatizací dokáže přisávat i čerstvý vzduch. Jedná se o velmi estetické řešení