Tento typ vnitřní klimatizační jednotky se umisťuje mimo vychlazovaný prostor (půda).

Výdechy vzduchu mohou být vyvedeny do jednotlivých prostorů (talířovými ventily nebo anemostaty). Pohledově jsou vidět pouze vzduchové armatury.