Jedná se o kompaktní zařízení, které se montuje do předem připraveného otvoru ve stěně nebo okně.

Tento typ klimatizace je vhodný spíše k technologickým celkům (hledisko estetiky a hlučnosti).